1. Hình thức thanh toán.

–   Thanh toán trực tiếp.
–   Thanh toán bằng cách chuyển khoản.

2. Thông tin thanh toán

–   Thanh toán trực tiếp: Khách hàng trả tiền trực tiếp cho nhân viên giao hàng khi nhận được hàng.
–   Thanh toán bằng cách chuyển khoản: Khách hàng vui lòng chuyển khoản chúng tôi theo những thông tin sau: